• Korttitietoja sisältäviä fyysisiä ja sähköisiä asiakirjoja säilytetään turvallisesti (esim. lukitussa tilassa) siten, että ainoastaan asiaankuuluvat henkilöt pääsevät niihin käsiksi. (Esimerkiksi maksupäätteen kuitit, manuaaliset ostotositteet, tapahtumalokit, tositekyselyt, takaisinveloituskirjeet, tietokoneet, verkosto- ja viestintälaitteistot).
 • Kun korttitietoja sisältäviä fyysisiä ja sähköisiä asiakirjoja ei enää tarvita, ne tulee tuhota turvallisesti.
 • Päivän loppusumman laskenta (maksupäätteen sulkeminen) on tehtävä joka päivä, esimerkiksi sulkemisajan jälkeen.
 • Ennen päivän loppusumman laskentaa omaa kappalettasi maksupäätteen kuitista säilytetään turvallisesti niin, että se on vain asiaankuuluvien henkilöiden saatavilla.
 • Päivän loppusumman laskennan jälkeen omaa kappalettasi maksupäätteen kuitista säilytetään turvallisesti niin, että se on vain asiaankuuluvien henkilöiden saatavilla.
 • Kaikki kirjanpitoa ja hallintoa hoitavat henkilöt, mukaan luettuna kassahenkilöstö, ovat saaneet tiedon siitä, millainen vastuu heillä on korttitiedoista ja mitä rutiineja tulee noudattaa.
 • Tekninen laitteisto (maksupääte) on sijoitettu siten, etteivät ulkopuoliset pääse käsiksi siihen eivätkä sen sisältöön.
 • Tarkista tekninen laitteisto joka päivä varmistaaksesi, ettei teknistä laitteistoa ole manipuloitu.
 • Vain valtuutetulla henkilöstöllä on pääsy teknisen laitteiston salasanaan. Henkilöstö, jolla on pääsy salasanaan, on myös saanut koulutuksen ja ohjeet siitä, ettei salasanaa saa antaa kenellekään.
 • Salasanaa säilytetään niin, etteivät ulkopuoliset pääse siihen käsiksi.
 • Salasana vaihdetaan säännöllisin väliajoin ja aina, jos salasanan epäillään joutuneen asiaankuulumattoman henkilön käsiin.
 • Jos tekninen laitteisto myydään tai romutetaan, kukaan asiaankuulumaton ei pääse käsiksi sen sisältöön.
 • Kouluta ja neuvo valtuutettua henkilöstöä, jolla on pääsy teknisen laitteiston salasanaan.