Olemme laatineet tietopaketin uudesta direktiivistä Swedbankin kautta korttimaksuja vastaanottaville. PSD2-direktiivistä kertovia tietoja pidetään jatkuvasti ajan tasalla EU:n antamien tietojen ja lainsäädännön kussakin maassa kehittymisen perusteella.

Mikä PSD2 on?

PSD2 (Payments Services Directive 2) on yhteiseurooppalainen säädöstö, jonka avulla säädellään maksupalveluja EU-alueella.

Koska PSD2 astuu voimaan?

PSD2 astuu Ruotsissa voimaan nykyisen aikataulun mukaan 1.5.2018. Sen suunnitellaan astuvan voimaan Tanskassa ja Suomessa 13.1.2018. Norjan eduskunta ei ole vielä tehnyt päätöstä, mutta PSD2-säädösten ennakoidaan tulevan voimaan vuodenvaihteessa 2018- 2019. Aikataulusta ei ole kuitenkaan vielä tehty päätöksiä missään maassa.

Mitkä ovat yleisten ehtojen ja säädöksien PSD2 liittyvät muutokset?

Yleisten ehtojen kohta 2.2 muutettiin 1.12.2017. Yleiset ehdot 2017-12 (pdf)

Tekniseen standardiin vaikuttavat säädökset

PSD2-säädösten kanssa samanaikaisesti laaditaan ehdotusta teknisestä RTS-standardista (Regulatory Technical Standards), joka tukisi kaikkia PSD2- säädöksen osia, ei pelkästään kortilla maksamista. Vaatimuksissa edellytetään kortinhaltijoiden turvallisempaa tunnistamista ja todennusta. Tämä onkin korttimaksujen kannalta säädösten tärkein osa. Siinä käsitellään kortinhaltijoiden tunnistamista erityisesti internet sivustoissa ja sovelluksissa.

Milloin uusi tekninen standardi astuu voimaan?

Ehdotusta laaditaan parhaillaan. Kun se on hyväksytty EU:ssa, standardi astuu voimaan 18 kuukauden kuluttua siitä, eli vuonna 2019.

Miten PSD2 vaikuttaa sinuun, joka otat vastaan korttimaksuja?

Korttimaksutapahtuma, kun loppusumma ei ole tiedossa

Kun PSD2 astuu voimaan, sellaisille toimialoille asetetaan tiukemmat vaatimukset, joilla ei tiedetä tarkalleen, paljonko kortilla maksavalta asiakkaalta veloitetaan. Tällaisia toimialoja ovat esimerkiksi autovuokraus, hotelliala, pysäköintiala ja polttoaineiden kauppa. Niihin kohdistuvia vaatimuksia tiukennetaan. Kortinhaltijoille on ilmoitettava etukäteen, kuinka suuri katevaraus kortille tehdään. Kortinhaltija on hyväksyttävä summan ennen tapahtuman toteuttamista.

Lisämaksun veloittaminen

Lisämaksun veloittaminen kortinhaltijoilta on nykyään kielletty laissa. Tämä kielto jää voimaan Ruotsissa.

Tanskassa ja Suomessa laki muuttuu siten, että kielto koskee vain EU-alueella toimivien kortinmyöntäjien myöntämiä kortteja. Kielto koskee fyysisiä ympäristöjä, sähköistä kaupankäyntiä, automaatteja ja puhelimitse tehtyjä tilauksia.

Lisämaksun veloittaminen ei ole kiellettyä Norjassa, eikä tähän ole tulossa muutoksia.

Myyminen internetissä ja sovellusten kautta

Kortinmyöntäjät voivat mahdollisesti vaatia tiukempia käytäntöjä koskien kortinhaltijoiden tunnistamista, mutta tämän aikataulu määräytyy teknisen RTS-standardin hyväksymisen mukaan. Korttimaksujen hylkäämisen välttämiseksi ota käyttöön 3D Secure, jos sitä ei vielä ole otettu käyttöön.

Swedbank Card Services voi tulevaisuudessa vaatia että 3D Secure on aktivoitu internet sivustojen ja sovellusten kautta tapahtuvassa myynnissä. Verified by Visa ja Mastercard SecureCode ovat Visan ja Mastercardin menetelmät kortinhaltijoiden turvalliseen tunnistamiseen internet ostoksissa. Nämä menetelmät perustuvat 3D Secure standardiin. Saat apua 3D Securen käyttöönottamiseen ottamalla yhteyden maksuvaihteeseesi.