Allmänna villkor 2018-11 (pdf)

Definitioner 2018-04 (pdf)

Föreskrifter Terminal 2018-04 (pdf)

Föreskrifter Automat 2017-06 (pdf)

Föreskrifter Internet- och telefonorder 2018-11 (pdf)

Branschföreskrifter Fordonsuthyrning 2017-06 (pdf)

Branschföreskrifter Hotell 2017-12 (pdf)

Branschföreskrifter Restaurang 2018-11 (pdf)

Branschföreskrifter Resebyrå 2017-06 (pdf)