Allmänna villkor 2020-06 (pdf)

Definitioner 2020-06 (pdf)

Föreskrifter Terminal 2020-06 (pdf)

Föreskrifter Automat 2020-06 (pdf)

Föreskrifter Internet- och telefonorder 2020-06 (pdf)

Branschföreskrifter Fordonsuthyrning 2020-06 (pdf)

Branschföreskrifter Hotell 2020-06 (pdf)

Branschföreskrifter Resebyrå 2019-10 (pdf)