Allmänna villkor 2019-10 (pdf)

Definitioner 2019-10 (pdf)

Föreskrifter Terminal 2019-10 (pdf)

Föreskrifter Automat 2019-10 (pdf)

Föreskrifter Internet- och telefonorder 2019-10 (pdf)

Branschföreskrifter Fordonsuthyrning 2019-10 (pdf)

Branschföreskrifter Hotell 2019-10 (pdf)

Branschföreskrifter Restaurang 2019-10 (pdf)

Branschföreskrifter Resebyrå 2019-10 (pdf)